Nhà nghỉ trong làng Căpățânenii Ungureni, Romania

đối tượng
bộ lọc

Romania, Argeș, Căpățânenii Ungureni, village

Điện thoại: 0040745473381

Website: http://www.pensiuneadracula.ro

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \