Nhà nghỉ Saint Lucia

đối tượng
bộ lọc

Saint Lucia, Canaries

Điện thoại: 4595841

Sao: 2

Hỗ trợ xe lăn: No

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \