Nhà nghỉ trong làng Andermatt, Thụy Sĩ

3 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Uri, Andermatt, village, Gotthardstrasse, 94

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Uri, Andermatt, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Uri, Andermatt, village

Điện thoại: +41 79 946 47 68

Website: http://www.basecamp-andermatt.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \