Nhà nghỉ trong làng Meiringen, Thụy Sĩ

3 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Bern, Meiringen, village, Bahnhofstrasse, 3

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Thụy Sĩ, Bern, Meiringen, village, Kirchgasse, 11

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Bern, Meiringen, village, Alpbachstrasse, 17

Website: http://www.simons-herberge.ch/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \