Nhà nghỉ trong làng Montana-Village, Thụy Sĩ

đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Vallés, Montana-Village, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \