Nhà nghỉ Slovenia

238 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Orehovec, village

Slovenia

Điện thoại: +386 5 7562022

Slovenia, Piran, Gregorciceva, 38a

Website: http://www.hostel-val.com

Slovenia, Krško, Cesta krskih zrtev, 105

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \