Nhà nghỉ Sudan

12 đối tượng
bộ lọc

Sudan, River Nile State, Atbarah

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, North Kordofan State, Al-Ubayyid

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, River Nile State, Shendi

Điện thoại: 0921010210

Sudan, Red Sea State, Jubayt

Sudan, Khartoum State, الكلاكلة القبة

Điện thoại: 0915485255

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Gezira State, Al Hasahisa

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Red Sea State, Port Sudan

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \