Nhà nghỉ trong thành phố Vantaa, Phần Lan

4 đối tượng
bộ lọc

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Website: https://www.booking.com/

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Website: https://www.booking.com/

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Ilmailutie, 9

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \