Nhà nghỉ trong làng Ängelsberg, Thụy Điển

đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Västmanland, Ängelsberg, village

Website: http://www.svenskaturistforeningen.se/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \