Nhà nghỉ trong thị trấn Forshaga, Thụy Điển

đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Värmland, Forshaga

Điện thoại: +4654876800

Website: http://bergsgarden.net

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \