Nhà nghỉ trong thành phố Gävle, Thụy Điển

3 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Gävleborg, Gävle

Website: https://www.booking.com/

Thụy Điển, Provincia de Gävleborg, Gävle

Website: https://www.booking.com/

Thụy Điển, Provincia de Gävleborg, Gävle, Sodra Radmansgatan, 1

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \