Nhà nghỉ trong thị trấn Härnösand, Thụy Điển

3 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Västernorrland County, Härnösand

Website: https://www.booking.com/

Thụy Điển, Västernorrland County, Härnösand

Điện thoại: +4661124300

Website: http://www.mittiharnosand.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-10:00,15:00-19:00

Thụy Điển, Västernorrland County, Härnösand

Điện thoại: +4661124300

Website: http://www.mittiharnosand.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \