Nhà nghỉ trong thành phố Helsingborg, Thụy Điển

5 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Escania, Helsingborg

Website: https://www.booking.com/

Thụy Điển, Provincia de Escania, Helsingborg

Website: https://www.booking.com/

Thụy Điển, Provincia de Escania, Helsingborg, Jarnvagsgatan, 39

Điện thoại: +46 42 145850

Website: http://www.cityvandrarhemmet.com/

Thụy Điển, Provincia de Escania, Helsingborg

Điện thoại: +46 76 7760460

Website: http://www.helsingborgsvandrarhem.com/

Thụy Điển, Provincia de Escania, Helsingborg

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \