Nhà nghỉ trong thị trấn Mölnlycke, Thụy Điển

2 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Mölnlycke

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Mölnlycke, Oskar Lundgrens vag, 3C

Website: http://wendelsberg.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \