Nhà nghỉ Swaziland

10 đối tượng
bộ lọc

Swaziland, Hhohho, Ezulwini

Swaziland, Manzini

Swaziland, Hhohho, Bulembu, village

Swaziland, Manzini, Matsapha

Swaziland, Hhohho, Mbabane

Swaziland, Manzini, Matsapha

Swaziland, Hhohho, Lobamba

Swaziland, Manzini, Malkerns

Điện thoại: +26825283943

Swaziland, Manzini, Matsapha

Swaziland, Hhohho, Mbabane

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \