Nhà nghỉ trong làng Nanliao, Đài Loan

2 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Nanliao, village

Điện thoại: +886 89 672-338

Website: http://linmama.okgo.tw

Đài Loan, Nanliao, village

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \