Nhà nghỉ Ethiopia

41 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Addis Ababa

Website: https://www.booking.com/

Ethiopia, Addis Ababa

Website: https://www.booking.com/

Ethiopia, Addis Ababa

Website: https://www.booking.com/

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Website: https://www.booking.com/

Ethiopia, Southern Nations, Arba Minch

Ethiopia, Southern Nations, Arba Minch

Ethiopia, Tigray Region, ከተማ ደደቢት/Dedebit town

Ethiopia, Tigray Region, Makale

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia

Điện thoại: +251918775829

Ethiopia, Amhara, Gondar

Điện thoại: +251918775829

Ethiopia, Oromia Region, Mojo

Ethiopia, Tigray Region, Shire, Ethiopia

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Southern Nations, Arba Minch

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \