Nhà nghỉ trong thành phố Bahir Dar, Ethiopia

3 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Website: https://www.booking.com/

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Điện thoại: +251918253484

Website: http://manuhiebackpackerslodge.com

Giờ mở cửa: 24/7

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \