Nhà nghỉ trong thành phố Makale, Ethiopia

3 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Tigray Region, Makale

Ethiopia, Tigray Region, Makale

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \