Nhà nghỉ Turkmenistan

7 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Balkan Region, Hazar

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99363317413

Turkmenistan, Mary Region, Bayramaly

Turkmenistan

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Lebap Region, Koyten Village, village

Turkmenistan, Balkan Region, Hazar

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \