Nhà nghỉ trong thành phố Ashgabat, Turkmenistan

2 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99363317413

Turkmenistan, Ashgabat

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \