Nhà nghỉ trong thành phố Kramatorsk, Ukraina

3 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Mashinobudivnikiv bul'var, 20

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Akademichna vulitsia, 18

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Dniprovs'ka vulitsia, 7а

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \