Nhà nghỉ Vương quốc Anh

1278 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Grasmere, village

Website: http://www.yha.org.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Carter Lane, 36

Vương quốc Anh, Anh, Minehead

Website: http://www.yha.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Okehampton

Điện thoại: +44 1837 53916

Website: https://www.hihostels.com/

Vương quốc Anh, Anh, Penzance

Vương quốc Anh, Wales, Rowen, village

Điện thoại: +44 845 371 9038

Website: http://www.yha.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Swanage

Điện thoại: +44 (0) 845 371 9346

Website: http://www.yha.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Freshwater

Điện thoại: +44 345 3719348

Website: https://www.hihostels.com/

Vương quốc Anh

Website: http://www.yha.org.uk/

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Newcastle

Vương quốc Anh, Scotland, Leslie, village

Vương quốc Anh, Anh, High Wycombe

Website: https://www.ymca.org.uk/

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Youlgreave, village

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Điện thoại: +44 2035 888484

Website: http://www.viahostels.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \