Nhà nghỉ trong thị trấn Amesbury, Vương quốc Anh

2 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Amesbury

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Vương quốc Anh, Anh, Amesbury

Điện thoại: +44 (0) 1980 629 379

Website: http://www.yha.org.uk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \