Nhà nghỉ trong thị trấn Cardigan, Vương quốc Anh

4 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Website: http://www.cardigan.cc/

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Điện thoại: +44 345 371 9037

Website: http://www.yha.org.uk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \