Nhà nghỉ trong thị trấn Rhayader, Vương quốc Anh

đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Rhayader

Điện thoại: +44 (0)1440 730 226

Website: http://www.elenydd-hostels.co.uk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \