Nhà nghỉ trong thành phố Tyddewi, Vương quốc Anh

đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Điện thoại: +44 845 371 9141

Website: http://www.yha.org.uk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \