Nhà nghỉ trong thị trấn Hóc Môn, Việt Nam

đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Hóc Môn, Le Loi, 139

Điện thoại: 0979777733

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \