Nhà nghỉ Fiji

28 đối tượng
bộ lọc

Fiji, Western, Nadi

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Fiji, Western, Namatakula, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Fiji, Western, Nadi

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Fiji, Western, Nadi

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Fiji, Western, Lautoka

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Fiji, Western, Nadi

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Fiji, Western, Nadi

Website: https://www.booking.com/

Fiji, Western, Nadi

Fiji, Western, Nadi

Fiji, Western, Namotomoto Village, village

Fiji, Central, Suva

Fiji, Western, Nadi

Fiji, Western, Namotomoto Village, village

Fiji, Northern, Savusavu

Fiji, Western, Nadi, Wasawasa Rd, 19

Website: http://bambootravellers.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \