Nhà nghỉ trong thành phố Kashan, Iran

3 đối tượng
bộ lọc

Iran, Isfahan Province, Kashan

Iran, Isfahan Province, Kashan

Điện thoại: 00989393848125

Website: http://www.hostelgreenhouse.ir

Giờ mở cửa: 24/7

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \