Nhà nghỉ Zambia

35 đối tượng
bộ lọc

Zambia, Provincia del Sur, Livingstone

Website: https://www.booking.com/

Zambia, Provincia del Sur, Livingstone

Website: https://www.booking.com/

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka

Website: https://www.booking.com/

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka

Zambia, Provincia del Sur, Livingstone

Website: https://www.booking.com/

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka

Website: https://www.booking.com/

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka

Website: https://www.booking.com/

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka

Website: https://www.booking.com/

Zambia, Provincia de Copperbelt, Kitwe

Zambia, Provincia de Copperbelt, Kitwe

Zambia, Provincia del Sur, Livingstone, Mokambo Road, 559

Điện thoại: +260 21 3324730

Website: http://livingstonebackpackers.com/

Zambia, Provincia de Copperbelt, Kitwe, Chandamali Road, 20846

Zambia, Provincia del Sur, Mazabuka

Zambia, Provincia de Lusaka, Lusaka, Paseli Road, 7a

Điện thoại: +260 (0) 21 1233494

Website: http://paselibackpackers.com/

Zambia, Provincia del Sur, Livingstone

Zambia, Provincia del Noroeste, Loloma

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \