Nhà nghỉ Trung Quốc

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Cát Lâm, Tứ Bình

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Phúc Kiến, Phúc Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hải Nam, 天涯区

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Vân Nam, Đại Lý

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Vân Nam, Hà Khẩu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Vân Nam, Đại Lý

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Trùng Khánh, Longxing

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Quảng Tây, Bắc Hải

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 八大峡街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Vân Nam, Côn Minh

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Bắc Kinh

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Nam, Trịnh Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Quảng Tây, Quế Lâm

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Trung Quốc, Hồ Nam, Trường Sa

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Trùng Khánh

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hồ Bắc, Vũ Hán

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \