Nhà nghỉ Zimbabwe

47 đối tượng
bộ lọc

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Website: https://www.booking.com/

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Website: https://www.booking.com/

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Website: https://www.booking.com/

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Website: https://www.booking.com/

Zimbabwe, Manicalandia, Mutare, Fourth Street, 99

Điện thoại: +263772249089

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare, Harare Road, block 3

Điện thoại: 0775444588

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Mashonalandia Occidental, Chinhoyi

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Mashonalandia Oriental, Murewa

Zimbabwe, Mashonalandia Occidental, Chinhoyi

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Masvingo

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \