Nhà nghỉ د بشیر احمد کور tại Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar, GPS: 31.6589,65.7065

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ د بشیر احمد کور tại địa chỉ: Afghanistan, Kandahar / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ د بشیر احمد کور hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\