Nhà nghỉ Dortoir Hostel pour Hommes tại Algérie, Oran

Algérie, Oran, GPS: 35.6925,-0.6267

Điểm: 9

Mô tả:

Situated in Oran, 8 km from Oran Santa Cruz fortress, Dortoir Hostel pour Hommes features air-conditioned accommodation and a shared lounge. Located around 3 km from Place du 1er Novembre, the hostel with free WiFi is also 5 km away from Harbour.

Ảnh Dortoir Hostel pour Hommes

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Pets allowed
  • Non-smoking rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Air conditioning
  • Street parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Dortoir Hostel pour Hommes tại địa chỉ: Algérie, Oran / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Dortoir Hostel pour Hommes hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Algérie, Oran, Coopérative Panorama, village

Algérie, Oran

Điện thoại: +213 (0) 41 53 31 25

Website: http://www.odejoran.com

Algérie, Oran, Bir El Djir

Algérie, Oran, El Kerma