Nhà nghỉ Feliz Hostel Cafe and Bar tại Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang, GPS: 11.5542,104.9266

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Feliz Hostel Cafe and Bar tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Feliz Hostel Cafe and Bar hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, village