Nhà nghỉ Green Garden Hostel tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0821,19.5231

Điện thoại: +355698549933

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Green Garden Hostel tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 39400 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Green Garden Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Objects nearby

Albania

Điện thoại: +355692751294

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 36

Điện thoại: +355673214463

Website: http://pemajhostel.comyr.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Lito, 36

Điện thoại: +355673214463

Website: http://pemajhostel.comyr.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692751294

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Ali Spahia, 52

Điện thoại: +355692751294

Hỗ trợ xe lăn: Limited