Nhà nghỉ Green guesthouse tại Campuchia, Kampot, Chhuk

Campuchia, Kampot, Chhuk, GPS: 10.841,104.4627

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Green guesthouse tại địa chỉ: Campuchia, Kampot, Chhuk / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Green guesthouse hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Takeo

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Campuchia, Takeo