Nhà nghỉ Himara Downtown Hostel tại Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë, GPS: 40.1016,19.7452

Điện thoại: +355 695427974

Website: http://himaradowntownhostel.business.site/

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Himara Downtown Hostel tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Himarë / 67689 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Himara Downtown Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Himarë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Sarandë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Himarë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Himarë

Điện thoại: +355 69 517 1901

Website: http://www.himarahostel.com

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Southern Albania, Vunoi, village

Albania