Nhà nghỉ Himara Hostel tại Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë, GPS: 40.1055,19.7431

Điện thoại: +355 69 517 1901

Website: http://www.himarahostel.com

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Himara Hostel tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Himarë / 39659 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Himara Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Himarë

Điện thoại: +355 695427974

Website: http://himaradowntownhostel.business.site/

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Điện thoại: +355696989

Albania, Southern Albania, Sarandë

Albania, Southern Albania, Sarandë

Điện thoại: +355 69 355 9317

Website: http://www.hairylemonhostel.com/

Albania

Albania, Southern Albania, Vunoi, village