Nhà nghỉ Holiday House Ryukyu-an tại Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Yomitan

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Yomitan, GPS: 26.4025,127.7459

Điểm: 9.4

Mô tả:

Located just a 12-minute drive from Cape Maeda, famous for its beautiful scenery, clear waters and snorkelling, Holiday House Ryukyu-an offers a self-catering holiday home with free WiFi access.

Sao: 1

Ảnh Holiday House Ryukyu-an

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Laundry
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Air conditioning
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Holiday House Ryukyu-an tại địa chỉ: Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Yomitan / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Holiday House Ryukyu-an hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Kadena

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Yomitan

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Yomitan

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Uruma

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Uruma

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Yomitan