Nhà nghỉ Home Hostel tại Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24

Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24, GPS: 42.0651,19.5145

Điện thoại: +355698670887

Website: http://www.athomehostelshkoder.com/

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Home Hostel tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24 / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Home Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Baron Franz Nopcsa, 24

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 26

Website: https://www.booking.com/

Albania, Shkodër, ulitsa Abazgaa, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited