Nhà nghỉ Home Hostel tại Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24

Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24, GPS: 42.0651,19.5145

Điện thoại: +355698670887

Website: http://www.athomehostelshkoder.com/

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Home Hostel tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24 / 48887 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Home Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Baron Franz Nopcsa, 24

Điện thoại: +355698670887

Website: http://www.athomehostelshkoder.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, ulitsa Abazgaa, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 26

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692064706

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 07:30-23:00