Nhà nghỉ Hostal "La Gran Via" tại Cuba, Villa Clara, Santa Clara, San Cristobal, 15

Cuba, Villa Clara, Santa Clara, San Cristobal, 15, GPS: 22.4055,-79.9645

Điện thoại: +53 52755834

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Hostal "La Gran Via" tại địa chỉ: Cuba, Villa Clara, Santa Clara, San Cristobal, 15 / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Hostal "La Gran Via" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cuba, Villa Clara, Santa Clara

Website: https://www.booking.com/

Cuba, Villa Clara, Santa Clara, County Road 10, 1

Cuba, Villa Clara, Santa Clara

Cuba, Villa Clara, Santa Clara

Điện thoại: +5342275844

Cuba, Villa Clara, Santa Clara, Candelaria, 9

Điện thoại: 42223362

Cuba, Villa Clara, Santa Clara, San Cristobal, 4