Nhà nghỉ Hotel Benkhlifa tại Algérie, Ghardaia, Zelfana

Algérie, Ghardaia, Zelfana, GPS: 32.3979,4.2214

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Hotel Benkhlifa tại địa chỉ: Algérie, Ghardaia, Zelfana / 67689 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Hotel Benkhlifa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Algérie, Ghardaia, Zelfana

Algérie, Ghardaia, Zelfana

Algérie, Ghardaia, Zelfana

Algérie

Điện thoại: 029889272

Algérie, Ghardaia, Zelfana