Nhà nghỉ International Hosteling tại Algérie, Oran, Bir El Djir

Algérie, Oran, Bir El Djir, GPS: 35.7542,-0.5429

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ International Hosteling tại địa chỉ: Algérie, Oran, Bir El Djir / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ International Hosteling hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Algérie, Oran, Coopérative Panorama, village

Algérie, Oran

Điện thoại: +213 (0) 41 53 31 25

Website: http://www.odejoran.com