Nhà nghỉ Lovely Jubbly Villa tại Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang, GPS: 11.5593,104.9218

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Lovely Jubbly Villa tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Lovely Jubbly Villa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Reang, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Prolit, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Reang, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Reang, village, vithii smtec sngjhrjdieng (222), 45

Điện thoại: 085512384008

Website: http://www.lovelyjubblyvilla.com/

Giờ mở cửa: 24/7