Nhà nghỉ Me Mates tại Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village, GPS: 11.564,104.9268

Điện thoại: 012457918

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Me Mates tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Me Mates hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chey Chumneah, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chey Chumneah, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chey Chumneah, village