Nhà nghỉ Metzoke Dragot Hostel tại Palestinian Territories, Metsokei Dragot, village

Palestinian Territories, Metsokei Dragot, village, GPS: 31.591,35.3933

Điểm: 7.9

Mô tả:

Metsoke Dragot Hostel is located on a cliff 20 metres above sea level, boasting splendid views of the desert mountains and the Dead Sea. An Israeli breakfast, including eggs, bread, cheese, vegetables, hot and cold drinks, is served.

Ảnh Metzoke Dragot Hostel

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Non-smoking rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Outdoor pool (seasonal)
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Metzoke Dragot Hostel tại địa chỉ: Palestinian Territories, Metsokei Dragot, village / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Metzoke Dragot Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Israel, South District, Ein Gedi, village

Website: https://www.booking.com/

Israel, South District, Ein Gedi, village

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Ertas, village

Palestinian Territories, Area A, Beit Sahur

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem, shr` lSf, 10

Điện thoại: +972 (0) 545 875 063

Website: http://nbt4god@gmail.com

Israel, South District, Ein Gedi, village