Nhà nghỉ Min hostel (since 2017) tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, GPS: 12.2629,109.1889

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Min hostel (since 2017) tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Min hostel (since 2017) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang