Nhà nghỉ منزل عبد الباسط احمد الطاهر tại Sudan, Khartoum State, الكلاكلة القبة

Sudan, Khartoum State, الكلاكلة القبة, GPS: 15.4813,32.4702

Điện thoại: 0915485255

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ منزل عبد الباسط احمد الطاهر tại địa chỉ: Sudan, Khartoum State, الكلاكلة القبة / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ منزل عبد الباسط احمد الطاهر hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum